Czyżby to koniec zimy?

wiosnaPoczątek wiosny od dawien dawna był okresem, na który ludzie wyczekiwali przez całą długą zimę. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje znaczenie symboliczne. Astronomiczna wiosna przypada w dzień równonocy wiosennej, co oznacza, że dzień i noc trwają wtedy tyle samo. Od tej pory dzień wydłużać się będzie jeszcze przez trzy miesiące. W 2017 roku astronomiczny początek wiosny przypadał będzie 20 marca – punktualnie o godzinie 11.29. Nie zmieni się – tradycyjnie – data wiosny kalendarzowej. Tak jak pozostałe pory roku, tak i wiosna w kalendarzu wypada zawsze w ten sam dzień. Niekiedy pierwszy dzień astronomicznej wiosny i wiosna kalendarzowa zbiegają się w czasie. Jednak, co ciekawe, jeszcze przez wiele lat to nie nastąpi. Wszystko to jest związane z tzw. ruchem precesyjnym, który wykonuje nasza planeta. Ponieważ kalendarz, którym się posługujemy, nie uwzględnia tego ruchu, konieczne były pewne przesunięcia w datach. I tak więc aż do roku 2102 astronomiczna wiosna wypadać będzie 20 (a kilkakrotnie do roku 2044 wypadnie nawet 19) marca.  Kiedy więc jest wiosna kalendarzowa 2017? Dzień ten corocznie wypada 21 marca, jednak tak naprawdę to pogoda jest tym wyznacznikiem, po którym czujemy, że wreszcie skończyła się zima.  Przed wejściem do naszego Domu widoczne są już pierwsze oznaki wiosny – z pąków rozkwitły wreszcie piękne kwiaty!

Skip to content