Treningi

IMG_1615Treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu – dzięki nim mamy szansę na bardziej samodzielne życie, co daje nam więcej wiary w siebie w swoje możliwości. Realizujemy: trening porządkowy, trening higieniczno-kosmetyczny, trening radzenia sobie z chorobą, trening umiejętności życiowych,trening funkcji poznawczych.

 

 

IMG_1594Treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych  – zapewniają nam one  bezpieczne warunki do dzielenia się przeżyciami, myślami, doświadczeniami, uczenie się aktywnego słuchania. Polegają  na cyklicznych spotkaniach według ściśle określonych procedur i norm. Stwarzają wyjątkowo korzystne warunki do nabywania ważnych życiowo kompetencji osobistych i społecznych. Ich ramach realizujemy: trening komunikacji, trening asertywności trening radzenia sobie ze stresem, trening rozwiązywania problemów, trening aktywnego rozwoju osobistego.

2014-07-14 11.20.45Trening rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego – dzięki tym zajęciom mamy więcej pomysłów na spędzanie czasu wolnego, staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym – rozwijamy się i aktywnie odpoczywamy jednocześnie. W ich ramach realizujemy: edukacja obywatelską, zajęcia kulturoznawcze, klub filmowy, język angielski