Aktywność w środowisku

Aktywność kulturalno – oświatowa w środowisku – obejmuje wizyty w instytucjach działających na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego, obywatelskiego, tj. muzea, teatry, galerie, kina, różne instytucje życia społecznego. Ta forma wsparcia stwarza beneficjentom możliwość uczestniczenia w aktywnościach dających społeczny prestiż, wyrabiających korzystne nawyki, inspirujących poznawczo i emocjonalnie, wspierających integrację.

Skip to content