Oferta pracy dla asystenta – doradcy osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracy: asystent – doradca osoby niepełnosprawnej (w zakresie: 1 etat oraz 1/2 etatu).

1. Wymagania:
• Doświadczenie w pracy asystenckiej lub doradczej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.
• Preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe: asystent osoby niepełnosprawnej, praca socjalna, psychologia, pedagogika lub pokrewne.
• Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu.
• Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.
• Znajomość przepisów prawnych dot. osób z niepełnosprawnością.

2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Indywidualne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w realizacji różnych zadań i ról życiowych (w wizytach lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych i formalnych, ze szczególnym uwzględnieniem socjalnych i bytowych, itp.).
• Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej (również na terenie domu rodzinnego, czy miejsca pracy).
• Wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
• Zapoznawanie osób z niepełnosprawnością z przysługującymi jej prawami i obowiązkami oraz pomaganie w ich realizacji.
• Współpraca z rodziną osoby z niepełnosprawnością i innymi członkami jej najbliższego środowiska.
• Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

4. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.

5. Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl do dnia 18.05.2018 r.

W tytule maila prosimy wpisywać: „CV_asystent_nazwisko”.

Skip to content