Podróż do wnętrza Ziemi

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, które odwiedziliśmy w piątek, jest jedynym muzeum geologicznym w Polsce, które eksponuje w sposób pełny zagadnienia budowy geologicznej Polski. Zaskoczyła nas różnorodność okazów skał, minerałów, skamieniałości ułożonych w tematyczne wystawy, a także szkielety wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej, rekonstrukcja polskiego dinozaura – dilofozaura  i tropy polskich dinozaurów oraz rekonstrukcja jaskini. Poza gablotami w głównej sali wystawowej umieszczone są największe eksponaty stanowiące szczególną atrakcję, są to rekonstrukcje szkieletów: mamuta  i nosorożca włochatego  – z Górnego Śląska oraz niedźwiedzia jaskiniowego  – z jaskiń ojcowskich.  Trudno sobie wyobrazić, że tak olbrzymie zwierze żyło naprawdę. W muzeum można także obejrzeć  wystawę „Siarka – surowiec niedoceniany?” otwartą w grudniu 2017, w 65 rocznicę odkrycia złóż siarki w rejonie tarnobrzeskim.