Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie – plany działań na 2015r.

porozumienie_logoNa naszej stronie internetowej zaprezentowaliśmy już ideę Porozumienia – dąży ono do utworzenia środowiskowego modelu pomocy dla osób chorujących psychicznie oraz budowania partnerskich relacji pomiędzy osobami chorującymi i profesjonalistami udzielającymi im wsparcia. Przedstawiliśmy także najważniejsze wydarzenia realizowane przez Porozumienie w 2014r. W piątek 6 marca 2015r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu członków Porozumienia, podczas którego omówiono plany działań, które Porozumienie zamierza zrealizować w 2015r. Przedstawiamy je poniżej:

 1. Utworzenie biura projektu – planowany nabór pracowników administracyjno – biurowych.
 2. Utworzenie portalu internetowego z aktualnościami dotyczącymi możliwych form wsparcia.
 3. Działania Samopomocowe osób po kryzysie psychicznym (konsultacje telefoniczne, porady) – planowane zwiększenie naboru telefonistów.
 4. Stworzenie poradnika dla osób po kryzysie psychicznym (poradnik będzie ogólnodostępny na stronie internetowej Porozumienia).
 5. Konferencje:

Maj 2015r. – „Możliwości i ograniczenia ośrodków wsparcia dla osób chorujących psychicznie” – konferencja będzie podzielona na sesję plenarną oraz pięć paneli dyskusyjnych, dotyczących praktycznych trudności związanych z:

 • pracą indywidualną z klientem,
 • społecznością terapeutyczną,
 • prowadzeniem różnych treningów,
 • problemami w zespole,
 • współpracą ze społecznością lokalną.

Październik 2015r. – „Umacnianie i zdrowienie – nowe perspektywy”.

 1. Cykliczne spotkania grupy interdyscyplinarnej, celem wymiany informacji, doświadczeń – w interwale czasowym raz na dwa miesiące.
 2. Kontynuacja działań grupy TROP.
 3. Wypracowanie strategii działań antystygmatyzacyjnych.
 4. Dystrybucja materiałów promocyjnych.

 Więcej informacji na stronie internetowej www.czasnaporozumienie.pl lub na facebooku https://www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie

Skip to content