Porozumienie Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie – podsumowanie działań

porozumienie_logoPorozumienie skupia organizacje, ośrodki, programy i osoby, które są zaangażowane w pomoc osobom chorującym psychicznie. Inicjatorem i opiekunem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej. Naszym głównymi celami są: wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia, zapobieganie stygmatyzacji oraz integracja środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych wydarzeń realizowanych w 2014 roku przez Porozumienie:

  1. Utworzenie Rady Programowej – składającej się z składającą się z przedstawicieli osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ośrodków wsparcia, pomocy społecznej, rodzin osób chorujących oraz środowiska naukowego.
  2. Przygotowanie Deklaracji Ideowej Porozumienia – została przygotowana przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz profesjonalistów i wolontariuszy zaangażowanych w realizację programów wsparcia. Deklaracja określa cele Porozumienia i stanowi podstawę programową jego działań.
  3. Konferencja Inaugurująca działalność Porozumienia – 12 czerwca 2014 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyła się Konferencja Inaugurująca działalność
  4. Seminarium „Mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie” – Seminarium zostało zorganizowane przez Porozumienie przy współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Odbyło się 09.10.2014 r w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Celem Seminarium było zaprezentowanie aktualnej wiedzy dotyczącej programów mieszkań chronionych oraz wymiana doświadczeń i oczekiwań dotyczących takich mieszkań działających na terenie Warszawy.
  5. Szkolenie „Edukator Praw Obywatelskich” – zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Porozumienie oraz Fundację „Żyj zdrowo”. Udział w nim wzięło 25 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W ramach szkolenia poruszane były kwestie takie jak: umacnianie, prawa człowieka i obywatela, skuteczne udzielanie wsparcia oraz wystąpienia publiczne przygotowujące do potencjalnego kontaktu z mediami. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.
  6. Program „Doradcy Telefoniczni” – program polega na regularnych dyżurach telefonicznych i udzielania wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Dyżury są pełnione przez przeszkolonych uczestników Grupy TROP czyli osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 

Więcej na www.aps.edu.pl i www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie

Skip to content