Praca dla instruktora zajęć pracowni komputerowej w WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi poszukuje instruktora zajęć pracowni komputerowej:

1. Wymagania:

Doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.

Wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna lub pokrewne będzie dużym atutem.

Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu.

Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy umowę o pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań) praca w godz. 8-16.

Umiejętności z zakresu obsługi komputera/grafiki będą dużym atutem.

Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.

2. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie pracowni komputerowej.

Przygotowywanie rocznych planów pracy, kart opanowania umiejętności i prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

Wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.

Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jej rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska.

Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).

Indywidualne doradztwo i poradnictwo wobec osób z niepełnosprawnościami.

Wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.

3. Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

4. Oferujemy

  1. Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
  2. Ciekawą pracę w zaangażowanym zespole.
  3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: k.niedzwiedzka@otwartedrzwi.pl do dnia 19.08.2018r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV_instruktor pracowni komputerowej”.