Samopomoc i Partnerstwo

IMG_0179Wczoraj uczestniczyliśmy w konferencji „Samopomoc i Partnerstwo. Nowe perspektywy  we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” zorganizowanej przez Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Poniżej prezentujemy Państwu główne zagadnienia, które zostały poruszone na konferencji.

W części pierwszej spotkania, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przygotował wykład o prawach człowieka, które stanowią fundament dobrego życia osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Podczas prelekcji przekonywał słuchaczy o dołożeniu wszelkich starań, aby zapewnić osobom chorującym psychicznie godne traktowanie, możliwość decydowania o sobie i poczucie podmiotowości. Kolejnym prelegentem był prof. APS Paweł Bronowski, którego wykład traktował o samopomocy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Nawoływał  użytkowników psychiatrii do większej aktywności i działań samopomocowych, co sprzyja redukcji objawów, zmniejszeniu częstości występowania kryzysów i hospitalizacji oraz poprawie kompetencji społecznych i jakości życia. Z kolei Monika Muszyńska, przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy zaprezentowała warszawski system wsparcia. Szczególną uwagę zwróciła na to, że  Miasto podejmuje liczne  działania na rzecz wzmacniania osób chorujących w środowisku, gdyż z badań wynika, że wsparcie środowiskowe przynosi pożądane rezultaty. W drugiej części konferencji zaprezentowano działania zrealizowane przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, takie jak: Grupa Wsparcia TROP, badania własne dotyczące oczekiwań użytkowników wobec psychiatrii i programów wsparcia oraz idea prelekcji dla uczniów, studentów i organizacji nt. życia z chorobą psychiczną. W części trzeciej równolegle  uczestniczyliśmy w kilku grupach dyskusyjnych dotyczących praw pacjenta, wspomagania ruchów samopomocowych, „nowoczesnej psychiatrii” oraz obrazu chorujących w mediach. Konferencja była bardzo owocna, tym bardziej, że coraz więcej użytkowników decyduje się na aktywny udział w tego typu spotkaniach, a niektórzy nawet podejmują działania mające na celu zmianę sytuacji osób chorych psychicznie w Polsce i planują więcej…

Skip to content