Spotkanie Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

FullSizeRenderPo długiej przerwie wznowione zostały spotkania robocze Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie, działającego przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wczoraj uczestniczyliśmy w pierwszym tegorocznym zgromadzeniu. Podsumowano ubiegłoroczne działania i dyskutowano na temat planów na 2016r. W tym roku Porozumienie otrzymało dofinansowanie na realizowanie swojej działalności na najbliższe trzy lata, co gwarantuje długofalową współpracę i jednocześnie daje możliwość przekazywania wynagrodzenia finansowego użytkownikom psychiatrii, którzy są bezpośrednio zaangażowani w aktywności realizowane przez grupę TROP (porady telefoniczne dla osób w kryzysie psychicznym, spotkania psychoedukacyjne ze studentami). W planach na 2016r. uwzględniono także utworzenie programu szkoleniowego dla telefonistów grupy TROP oraz zwiększenie liczebności tej grupy.  Grupa TROP wyszła z inicjatywą, aby dojeżdżać do warszawskich ośrodków wsparcia i prezentować uczestnikom swoje działania.

Przewodniczący Porozumienia, prof. Bronowski zwrócił szczególną uwagę na reaktywację strony internetowej Porozumienia, rozwój profilu na facebooku, gdzie są zamieszczane aktualne postępy pracy Porozumienia i informacje o ważnych wydarzeniach w Warszawie na rzecz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Tegoroczną nowością działalności Porozumienia jest inicjatywa redagowania Biuletynu Grupy Wsparcia TROP „TROPiciel”. Wszyscy chętni uczestnicy mogą się włączyć w pisanie artykułów do czasopisma. Z pewnością w naszej grupie też znajdą się ochotnicy. Ponadto wybrane artykuły zostaną zamieszczone w profesjonalnym kwartalniku „Psychiatra”, dzięki czemu głos użytkowników psychiatrii trafi do szerokiego grona psychiatrów, którzy są głównymi odbiorcami. Swoje prace można przesyłać na następujący adres: biuletyn.trop@gmail.com  Uczestnicy naszego Domu są już szczęśliwymi posiadaczami pierwszego numeru!

W listopadzie 2016r. planowana jest także organizacja konferencji, w której główną rolę mieliby odgrywać beneficjenci. Aktualnie trwają rozważania nad tematyką i programem konferencji.

Spotkanie Porozumienia zakończyło się dyskusją na temat deinstytucjonalizacji lecznictwa psychiatrycznego w Warszawie – Porozumienie chciałoby zaangażować się w tworzenie nowego, bardziej funkcjonalnego paradygmatu i zachęca wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi pomysłami.

Następne spotkanie planowane jest na czerwiec. Z pewnością będziemy w nim uczestniczyć i na bieżąco informować Państwa o postępach działań Porozumienia.

Skip to content