Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10.10Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. W tym roku zwraca się uwagę na fakt, że w Europie brakuje psychiatrów, a najgorzej pod tym względem jest w Bułgarii i Polsce. W naszym kraju na milion mieszkańców przypada tylko 90 lekarzy tej specjalizacji. Dla porównania w krajach skandynawskich liczba psychiatrów ma milion mieszkańców to prawie 250! Przedmiotem dyskusji jest również model leczenia w Polsce, który najczęściej ogranicza się do hospitalizacji. Brakuje zintegrowanego systemu leczenia środowiskowego. Wszyscy zainteresowani tematem zdrowia psychicznego, osoby doświadczające problemów psychicznych jak również osoby potrzebujące wsparcia, będące w trudnych sytuacjach życiowych mogą w tym czasie skorzystać z wykładów, warsztatów oraz z indywidualnych konsultacji organizowanych przez różnie instytucje m.in Stowarzyszenie POMOST wraz z Partnerami czy Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.