Terapeuta poszukiwany!

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Wilanowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

TERAPEUTA w wymiarze ½ etatu

Miejsce pracy: ŚDS ul. Przyczółkowa 27a, Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie terapii zajęciowej głównie w pracowni kulinarnej.
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć oraz opracowywanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego poszczególnych uczestników.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu wspierająco – aktywizującego (kierownikiem, psychologami i instruktorami terapii zajęciowej) i opiekunami uczestników Domu, jak również innymi instytucjami ( w zależności od potrzeb).
 • Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 • Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin również ze środowiskiem lokalnym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, kierunkowego lub pokrewnego
 • Doświadczenia: minimum półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Zaangażowania i elastyczności, samodzielności i rzetelności w realizacji obowiązków zawodowych.
 • Umiejętności interpersonalnych w szczególności łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Pracę w młodym, kreatywnym zespole.

 Wymagane dokumenty:

 • Aktualne CV.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.

 

Oferty należy składać drogą mailową na adres: n.zawada@otwartedrzwi.pl

Jednocześnie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr 22 649 45 66

Skip to content