Treningi

davTrening budżetowy – pozwala nam podtrzymywać i rozwijać umiejętność rozpoznawania nominałów i gospodarowania drobnymi kwotami pieniężnymi, zwiększając samodzielność i zaradność w sytuacjach dnia codziennego. Uczymy się korzystać z kalkulatora, tworzyć menu czy opracowywać listę wydatków w ramach domowego budżetu. Planujemy zakupy, które na podstawie listy realizujemy w pobliskich marketach spożywczych. Spotykamy się trzykrotnie w tygodniu po 30 minut.

14689141_1216302331775673_1773851517_oTrening kompensacyjno – korekcyjny – to ćwiczenie zaburzonych funkcji poznawczych, analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy edukacyjnych tj. klocki o różnej fakturze i wielkości, układanki drewniane i puzzle wielkogabarytowe, nawlekanki, gry edukacyjne, nakładanki. Zadania dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika, tak, by zapewnić komfort i efektywność pracy.

Trening porządkowy – w jego trakcie uczymy się prawidłowo zamiatać podłogę  odkurzać, wycierać kurze, myć okna, segregować i wynosić śmieci, dbania o zieleń w Domu i w jego obrębie.  Poznajemy środki czystości i ich zastosowanie. Naszym zadaniem jest utrzymanie ładu i porządku w Ośrodku. Zdobyte umiejętności trenujemy również we własnych domach, wyręczając rodziców w wielu czynnościach.

Trening samoobsługi – swoim programem obejmuje grupę 9 beneficjentów, którzy rotacyjnie uczestniczą w zajęciach mających na celu przyswojenie i utrwalenie czynności pozwalających na poszerzenie zakresu samodzielności. W zależności od poziomu sprawności poszczególnych uczestników trening uwzględnia: naukę samodzielnego ubierania się, posługiwania się sztućcami, sprzątania po sobie – odkładania sprzętów gospodarstwa domowego i pomocy dydaktycznych we właściwe miejsce,  poprawne korzystanie z urządzeń sanitarnych, i pozostawianie ich w należytej czystości, utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych takich jak mycie rąk po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, a także mycie zębów i twarzy.