Warsztaty Edukacyjne z OD-WAGĄ

Logo_Fundacja-Odwaga_120We wtorkowe popołudnie odbyło się spotkanie edukacyjne przedstawicieli kadr poszczególnych ośrodków naszego Stowarzyszenia z Panią Magdaleną Gajdą – fundatorką i prezeską Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, która jest również Społecznym Rzecznikiem Praw Osób Chorych na Otyłość w Polsce. Misją organizacji jest dążenie do uznania w Polsce otyłości za groźną i złożoną chorobę, która będzie leczona przez lekarzy wspólnie z innymi specjalistami oraz do tego, by chorzy na otyłość otrzymali odpowiednie wsparcie i byli traktowani z szacunkiem. Podczas spotkania, prelegentka przekazała rzetelne informacje na temat otyłości oraz przedstawiła bezpieczne sposoby wspierające jej leczenie. Poruszaliśmy wspólnie kwestie profilaktyki nadwagi oraz otyłości pośród beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz wypracowaliśmy sposoby jej zwalczania. To pierwsze warsztaty początkujące współpracę z Fundacją, przez co z OD-WAGĄ i nadzieją patrzymy na skuteczność ich wdrażania.

Skip to content