Zajęcia geograficzno – komunikacyjne

W każde piątkowe popołudnie odbywają się w naszym Domu typu B zajęcia geograficzno – komunikacyjne. Podczas cotygodniowych spotkań grupa przypomina sobie i utrwala najważniejsze informacje o świecie, w tym dotyczące zamieszkanego środowiska lokalnego, Warszawy oraz Polski. Uczestnicy przypominają sobie podziały administracyjne i terytorialne a także uczą się odczytywać mapy i plany miasta. Regularnie są też przypominane i utrwalane podstawowe zasady bezpiecznego przemieszczania się w przestrzeni miejskiej, zarówno pieszo jak i środkami transportu publicznego, z uwzględnieniem znajomości znaków drogowych, zasad ruchu drogowego i pieszych oraz odpowiedniego zachowania w trakcie podróży. Uczestnicy zdobywają wiedzę zarówno podczas pracy z mapą czy planami miasta, w trakcie organizowanych quizów i konkursów tematycznych jak również w trakcie odbywających się regularnie wycieczek  do miejsc kulturalno – oświatowych.

Skip to content