Zespół

13221705_1100511763321244_6513925864057094554_n

Marta Perkowska – kierownik – magister pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; kurs z zakresu organizacji pomocy społecznej w Instytucie Rozwoju Służba Społecznych w Warszawie.

22768435_1449421195111134_1166957923_o

Łukasz Sobczyński – psycholog – magister psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna; absolwent studiów podyplomowych na kierunku psychologia transportu;

 

paulina-b

Paulina Białasiewicz – psycholog – magister psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność: psychologia zdrowia i psychoterapii.

 

ewa

Ewa Kiełb – terapeuta – magister sztuki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

 

 

koniec lata 100

Aleksandra Śliwa – terapeuta – absolwentka psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy zachowania.

13335797_1015576871828904_8751381226349054756_n

Elwira Polanowska – terapeuta – dyplom licencjata na kierunku pedagogika specjalna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: terapia zajęciowa; magister animacji środowiska lokalnego.

 

 

Agata Brodzińska rehabilitant – magister fizjoterapii Olsztyńskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Rusieckiego; absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Mazurskim w Olsztynie, specjalność: oligofrenopedagogika;

 

Nela Brzezińska – muzykoterapeuta – absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Kijowie,  klasa fortepianu; absolwentka Akademii Mentorów Międzykulturowych prowadzonych przez fundację Ocalenie; założycielka Stowarzyszenia Praktyków Kultury, aktorka, śpiewaczka, tancerka, instrumentalistka i animatorka kultury;

 13432416_122960201464819_4632500240138030982_n

Lidia Morawska – asystent osoby niepełnosprawnej – dyplom w zawodzie Opiekun medyczny w Szkole Medycznej ,,Cosinus”, specjalność: świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej .

 

 

10928043_10205746644688144_1491760565_n

Marta Skrobacka – asystent osoby niepełnosprawnej – dyplom w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Centrum Kształcenia Kadr „Profesja”.