Zespół

13221705_1100511763321244_6513925864057094554_n

Marta Perkowska – kierownik – magister pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; kurs z zakresu organizacji pomocy społecznej w Instytucie Rozwoju Służba Społecznych w Warszawie.

 

ewa

Ewa Kiełb – z-ca kierownika, terapeuta – magister sztuki na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

 

 

22768435_1449421195111134_1166957923_o

Łukasz Sobczyński – psycholog – magister psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność: psychologia kliniczna; absolwent studiów podyplomowych na kierunku psychologia transportu;

 

 

paulina-b

Paulina Białasiewicz – psycholog – magister psychologii Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność: psychologia zdrowia i psychoterapii; hortiterapeuta – Kurs Zawodowy Hortiterapia I stopnia organizowany przez Instytut Edukacji Terapeutycznej;

 

 

koniec lata 100

Aleksandra Śliwa – terapeuta – absolwentka psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy zachowania.

 

 

Elwira Polanowska – terapeuta – dyplom licencjata na kierunku pedagogika specjalna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność: terapia zajęciowa; magister animacji środowiska lokalnego.

 

 

Nela Brzezińska – muzykoterapeuta – absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia w Kijowie,  klasa fortepianu; absolwentka Akademii Mentorów Międzykulturowych prowadzonych przez fundację Ocalenie; założycielka Stowarzyszenia Praktyków Kultury, aktorka, śpiewaczka, tancerka, instrumentalistka i animatorka kultury;

 

 

 

 13432416_122960201464819_4632500240138030982_n

Lidia Morawska – asystent osoby niepełnosprawnej – dyplom w zawodzie Opiekun medyczny w Szkole Medycznej ,,Cosinus”, specjalność: świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej; hortiterapeuta – Kurs Zawodowy Hortiterapia I stopnia organizowany przez Instytut Edukacji Terapeutycznej;

 

 

Ewa Furmańska – terapeuta – dyplom terapeuty zajęciowego i oligofrenopedagoga w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie;  dyplom licencjata na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej,

 

 

10928043_10205746644688144_1491760565_n

Marta Skrobacka – asystent osoby niepełnosprawnej – dyplom w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Centrum Kształcenia Kadr „Profesja”.