Bezpłatna rehabilitacja stacjonarna i online dla osób z niepełnosprawnościami!

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym umożliwia bezpłatną rehabilitację – w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON. W zajęciach można uczestniczyć stacjonarnie, jak również ONLINE. Oferta bezpłatnej, aktywnej rehabilitacji skierowana jest dla osób od 16 r. ż., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Aby przystąpić do projektu należy skontaktować się z Recepcją Fundacji Avalon (tel. 22 349 97 71, tel. kom. 796 324 328, 531 786 660, email: fundacja@fundacjaavalon.pl) i umówić się na konsultację z fizjoterapeutą (online lub stacjonarnie). W czasie konsultacji fizjoterapeuta dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do potrzeb i możliwości. Więcej informacji: ➡️➡️➡️ http://aktywni.fundacjaavalon.pl/
Skip to content