„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

W ramach cyklu zajęć kulturoznawczych realizowanych w Domu A, w każdym miesiącu koncentrujemy się wokół tematyki kultury danego kraju. Omawialiśmy już m.in. kulturę krajów azjatyckich, czy amerykańskich. Doszliśmy do wniosku, że odbywamy bardzo dalekie „podróże”, czasem nie znając dobrze tego, co blisko nas i nie doceniając kraju, w którym żyjemy. W związku z  tym w ramach ostatnich zajęć kulturoznawczych postanowiliśmy zorganizować „Dzień polski”. Oprócz prezentacji nt. różnych regionów Polski, odmienności kulturowej regionów, zabytków, bogactwa fauny i flory, odpowiadaliśmy na niełatwe pytania podczas quizu wiedzy na temat naszego kraju, np. pytania o liczbę miast w Polsce. Zwieńczeniem „Dnia polskiego” był poczęstunek pyszną polską szarlotką, wykonaną własnoręcznie przez grupę kulinarną.

Skip to content