Czasowe zawieszenie działalności ŚDS AB

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, decyzją Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zostaje czasowo zawieszona do dnia 25 marca 2020 r.