Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dziś 5 maja. Dla nas wszystkich, sercem zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, to wyjątkowy dzień. Obchodzimy dziś podwójne święto: Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świętujemy sukces każdego człowieka, który korzystając z sieci wsparcia, wyrównuje szanse na godne życie, w każdym możliwym obszarze życia społecznego. Nowy dom, stabilne zatrudnienie, aktywna rehabilitacja, system wsparcia psychologicznego, ciepły posiłek. Jako specjaliści wiemy też jak wiele jest w tym temacie jeszcze do zrobienia. Manifestując tolerancję i równouprawnienie, wnosząc swoimi postawami sprzeciw wobec dyskryminacji przyczyniamy się do polepszenia sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nas ma realny wpływ na zmianę. Bądźmy w tym razem! 🙂