National Geographic Photo Arc

artTematem ostatniego wyjścia kulturalno – oświatowego była wystawa fotografii prezentująca wybrane zdjęcia fotografa i członka Towarzystwa National Geographic Joela Sartore. Prezentowała piękne zdjęcia zwierząt, którym wskutek zaborczego działania człowieka, dzisiaj grozi wyginięcie. Ekspozycja jest częścią projektu Photo Ark, mającego na celu podniesienie świadomości o problemie ginących gatunków i zachęcenie do zaangażowania się w ich ochronę. Na wystawie oprócz fotografii, również mogliśmy obejrzeć krótkie filmy dokumentalne przedstawiające nam sylwetkę autora zdjęć – Joela Sartore. Wystawa zwiększyła naszą świadomość dotyczącą sytuacji wielu gatunków zwierząt. Zainspirowała nas do dyskusji na ten trudny temat. Doszliśmy do wniosku, że każdy z nas również może pośrednio wpływać na ochronę środowiska, poprzez ekologiczny tryb życia. Dowiedzieliśmy się również, że celem projektu Photo Arc jest nie tylko stworzenie archiwalnych materiałów z myślą o przyszłych pokoleniach. W ramach prowadzonych działań stworzono także rozbudowany program ochrony gatunkowej, który jest realizowany z pomocą osób i organizacji z całego świata.

Skip to content