Niepodległe kobiety a dyskurs narodowy – Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesniej

Niepodległe kobiety a dyskurs narodowy – Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesniej

Za nami niezwykłe wyjście kulturalno-oświatowe . W Muzeum Sztuki Nowoczesnej mieliśmy ostatnią szansę obejrzeć wystawę pt. Niepodległe kobiety a dyskurs narodowy. Wystawa odwołuje się do różnych tradycji niepodległościowych na świecie: poczynając od 1918 roku, poprzez rok 1945, który zapoczątkował dekolonizację Południa, po rok 1989, wyznaczający koniec reżimu komunistycznego w Europie i dający początek nowej, globalnej epoce w dziejach świata. W swej podróży przez różne geografie i momenty historyczne wystawa opowiada o upłciowieniu narracji historycznych, które wykluczają i pomijają kobiety, dając tym samym prymat męskiej wizji świata. W ten sposób Muzeum Sztuki Nowoczesnej  włącza się w obchody stulecia niepodległości Polski. To próba przyjrzenia się roli, jaką w dwudziestowiecznych narracjach narodowo-wyzwoleńczych odgrywają kobiety. Tematykę wystawę mogliśmy zgłębić dzięki oprowadzeniu przez wspaniałą Panią Przewodnik. Serdecznie dziękujemy za taką możliwość.

Skip to content