Centrum Nauki Kopernik

W ramach wyjścia kulturalno-oświatowego wybraliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Prawie wszyscy byliśmy tam po raz pierwszy więc towarzyszyły nam duże emocje. Na początku wspólnie zobaczyliśmy wystawę czasową „Mikroświat-zobaczyć niewidoczne”, następnie już mniejszymi grupkami zwiedzaliśmy Centrum Nauki. Między innymi Zainteresowały nas Korzenie cywilizacji, Człowiek i środowisko, Strefa światła – w której wzięliśmy udział w …

Skip to content