Trening profilaktyki zdrowia

Trening profilaktyki zdrowia

edf

Fobie proste to najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, szczególnie u kobiet. Stanowią zaburzenia z grupy zaburzeń lękowych. Podczas zajęć z Treningu Profilaktyki Zdrowia i Higieny omawiamy temat fobii. Jak się okazuje fobia może dotyczyć bardzo wielu bodźców. Sam termin fobia (z języka greckiego: phobos – „strach, lęk”) odnosi się do nadmiernego i nieracjonalnego strachu przed określonym obiektem, okolicznością lub sytuacją. Obraz kliniczny fobii specyficznej uwzględnia gwałtowne rozwinięcie się silnego lęku (do paniki włącznie) w przypadku narażenia na związany z lękiem przedmiot lub sytuację. Doświadczanie tego typu zaburzeń jest bardzo uciążliwe i potrafi uniemożliwić normalnie funkcjonowanie. Byliśmy bardzo zdziwieni długością listy wyróżnionych rodzajów fobii. Na szczęście fobie można leczyć, a najlepszą formą leczenia jest terapia poznawczo-behawioralna.

Skip to content