Trenujemy pamięć

Trenujemy pamięć

U osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego często w wyniku choroby pojawiają się problemy poznawcze, takie jak: zaburzenia uwagi, pogorszenie funkcji pamięci, osłabienie pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych (zarządczych). Deficyty te mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i wypełnianie swoich obowiązków. Część z uczestników naszego Domu ma trudności z zapamiętaniem listy zakupów, planowaniem dnia, a problemy w koncentracji uwagi mogą utrudniać utrzymywanie rozmowy z innymi i jej zrozumienie. Nad poziomem funkcjonowania poznawczego można pracować. Mózg człowieka jest stworzony do nabywania nowych informacji i umiejętności. U osób, które doświadczają zaburzeń psychicznych można także skutecznie usprawniać procesy poznawcze, dlatego też beneficjenci naszego Domu regularnie biorą udział w  treningu funkcji poznawczych.  Podczas zajęć trenujemy swoją pamięć, usprawniamy sprawność i precyzję myślenia, rozwijamy umiejętności kojarzenia faktów i pracujemy nad poprawą koncentracji uwagi. Na ostatnich zajęciach pracowaliśmy nad usprawnieniem pamięci wzrokowej oraz rozwijaliśmy umiejętność wnioskowania i rozwiązywania problemów.

Skip to content