Warsztaty z języka migowego

21742117_1412591375460783_1874328414_oZ początkiem września w społeczności Domu Samopomocy typu B powitaliśmy Pana Kamila, który jest osobą głuchoniemą i porozumiewa się z otoczeniem w języku migowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom komunikowania się zarówno Pana Kamila jak i pozostałych współuczestników zajęć, wprowadziliśmy na stałe do tygodniowego harmonogramu pracy warsztaty z języka migowego, który  stanowi formę zastępczą dla komunikacji werbalnej czyli języka fonicznego. Na komunikat w języku migowym składają się zarówno znaki manualne, jak również znaki mimiczne oraz ruchy wykonywane głową czy tułowiem. Charakterystyczną cechą tego alternatywnego sposobu komunikowania się jest synchroniczność przekazu, w którym to możemy wykonać dwa różne znaki jednocześnie, prawą jak i lewą ręką. Podczas spotkań uczymy się podstawowych znaków, zarówno form powitalnych, zwrotów grzecznościowych jak i pojęć nawiązujących do sytuacji życia codziennego, czyniąc nasz język w pełni użytkowym. Dzięki choćby nieznacznej umiejętności migania burzymy małymi krokami bariery językowe i sprzyjamy integracji naszej Domowej społeczności 🙂