Wartości i zasady w ŚDS

Wartości i zasady w ŚDS

Już od kilku tygodni przy wejściu do Ośrodka stoi tajemnicza puszka z instrukcją obsługi. To nasz pomysł na zrealizowanie prośby wielu uczestników, którzy chcieliby poddać dyskusji zasady panujące w naszym ŚDS. Mimo że ten temat nie jest nam obcy, to jednak  zawsze stanowi duże wyzwanie. Raz ustalone zasady nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa w grupie i braku trudności. Należy często do nich wracać i konfrontować z codziennym życiem. Właśnie po to powstała nasza puszka, by na bieżąco, pod wpływem aktualnych doświadczeń zgłaszać swoje obserwacje i pomysły. Potem, wspólnie na sesji społeczności będziemy się im przyglądać i szczegółowo omawiać. Mamy nadzieję, że zebrane głosy dostarczą nam wielu powodów do ożywionej dyskusji.

Skip to content