Reklama

 Trening umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w życiu codziennym.

 a) Trening porządkowy - wykształca nawyki związane z utrzymaniem ładu i estetyki otoczenia. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu technologii sprzątania: stosowania środków chemicznych i konserwujących i urządzeń sprzątających. Realizacja tych zadań ma wymiar praktyczny - podczas zajęć uczestnicy zaprowadzają porządek w pomieszczeniach ośrodka i jego okolicy. Uwzględnione zostają również czynności należące do prowadzenia gospodarstwa domowego: pranie, prasowanie, drobne naprawy.

b) Trening kulinarny - obejmie umiejętność zdrowego i estetycznego przygotowywania posiłków, potraw i ich przechowywania, doboru produktów, zdrowego odżywiania się. Trening uwzględnia także naukę zasad BHP, zasad obsługi gości, nakrywania do stołu, savoir-vivre'u.

c) Trening higieniczno-kosmetyczny - zajęcia dotyczące estetyki wyglądu, doboru ubioru do warunków atmosferycznych i okoliczności prywatnych i publicznych, wizażu oraz znaczenia tych elementów dla tworzenia korzystnego wizerunku odpowiadającego danej roli społecznej.

d) Trening budżetowy - ćwiczenie zdolności do planowania i o szczędnego dysponowania środkami finasowymi, dokonywania ekonomicznych zakupów, rozliczania się, prowadzenia rejestracji wydatków.

e) Trening udzielania pierwszej pomocy - dotyczy nabywania umiejętności  prawidłowego reagowania i postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

f) Trening lekowy i obserwacji zwiastunów choroby - wiedza z zakresu zasad przyjmowania leków i ich oddziaływania, która służy w profilaktyce nawrotów choroby, a także buduje odpowiedzialność za jakość swojego zdrowia. Trening ma także stanowić motywację do współpracy z lekarzem psychiatrą oraz budować akceptację i aktywną postawę wobec swojej choroby.


Powrót