Otwarty nabór do mieszkania treningowego

Otwarty nabór do mieszkania treningowego

Warszawa, 13.09.2020

Zapraszamy do udziału w projekcie „Życie na swoim – edycja II” Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie 01.12.2018r. – 30.11.2021r.,  współfinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawa.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba z niepełnosprawnością intelektualną  i dodatkowymi niepełnosprawnościami, w wieku od 20 do 60 lat, mieszkaniec  m.st. Warszawy.

CEL PROJEKTU:

Przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

OFERUJEMY:

Zamieszkanie z innymi dorosłymi  osobami  z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami – w lokalu komunalnym, mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 119,6 m².

Treningi w mieszkaniu prowadzone pod opieką specjalistów zmierzające do uzyskania przez beneficjentów zdolności do samodzielnego życia lub uzyskania/utrwalenia niezależności – umożliwiających funkcjonowanie poza domem rodzinnym.

Mieszkanie obejmuje pobyty całotygodniowe w turnusach trwających do 12 miesięcy (w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przedłużenie pobytu) oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego trwającego do 1 miesiąca.

OSOBA DO KONTAKTU:

Katarzyna Soboń – tel. 502 335 526;mail. k.sobon@otwartedrzwi.pl

Skip to content