Światowy dzień organizacji pozarządowych

Światowy dzień organizacji pozarządowych

Dziś 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To również nasze, stowarzyszeniowe święto! Jako NGO od 27 lat diagnozujemy problemy społeczne, szukamy rozwiązań i podejmujemy moc działań wspierających w procesach rehabilitacji, socjoterapii, resocjalizacji, aktywizacji i integracji. Misją naszego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone (z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, bezrobotne, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw. Specjalizujemy się w pomaganiu a wesprzeć nasze działania można m.in. odprowadzając 1,5 % swojego podatku, wpisując nr KRS 00000 800 10 . Razem możemy więcej! 🙂
Skip to content