Pamiętaj o czymś niezwykle ważnym:

Twój 1% poprawi sytuację osób wykluczonych społecznie.

Niestety ich codzienność często bywa dramatyczną walką o podstawowe prawa człowieka. O siebie i swoich najbliższych; o posiłek, o ubranie, o prąd; o godność, o dumę, o poczucie własnej wartości; o życie. Przekazując odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia nie pozostajesz obojętny. I właśnie za to Ci DZIĘKUJEMY.

Dlaczego my?

Why Us?

Działamy już ponad 21 lat, w tym czasie z naszej pomocy i wsparcia w różnej formie skorzystało ponad 70 tysięcy osób: bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnościami, a także dzieci i młodzież. Dla tych grup prowadzimy 15 ośrodków.

Realizujemy programy w obszarze: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itd.

Współpracując z administracją państwową i prywatnymi firmami pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

Jedna złotówka zainwestowana w naszą pracę to dla nas wartość bezcenna.

For the last 21 years we’ve helped over 70,000 persons with problems ranging from: homelessness, the jobless, with physical and mental disabilities and less fortunate youth and kids. We are currently running over 15 different facilities that specialize in those areas.

Our facilities offer the following: professional activation, social rehabilitation, resocialization, promoting arts and cultural education, housing the homeless and helping them find jobs to lead normal and independent lives. We also offer counseling and professional legal help in many areas.

We are working together with Government Administration as well as Private Firms to help prevent social exclusion.

By donating even 1 PLN for this cause, you can really help make a positive change in someone’s life. Your help is greatly appreciated!

Skip to content