Pracownie

Pracownia kulinarna

Spełnia wielorakie funkcje i w przypadku osób przewlekle chorujących psychicznie ma kluczowe znaczenie. Jej zasadniczym celem jest nabywanie oraz doskonalenie sprawności i kompetencji służących maksymalnie samodzielnemu i niezależnemu funkcjonowaniu życiowemu beneficjentów. W ramach tej formy wsparcia uczestnicy opanowują wszelkie czynności życiowe, realizowane w tzw. gospodarstwie domowym. Program pracowni obejmuje: obejmuje naukę zasad BHP i higieny przy sporządzaniu posiłków, przechowywania potraw, właściwego doboru produktów, zdrowego odżywiania się. Uwzględnia naukę obsługi urządzeń kuchennych oraz przygotowywania potraw (w tym okolicznościowych i tradycyjnych).

Na zajęciach kulinarnych można nauczyć się samodzielnie przygotowywać posiłki – zarówno kanapki, sałatki, jak i dania obiadowe czy desery. Ponadto wspólnie przygotowujemy menu i organizujemy zakupy. Chcąc poznawać inne kultury, raz w miesiącu sporządzamy tradycyjne dania kuchni innych krajów – włoskiej, kongijskiej, indyjskiej itp. Dodatkowo, w ramach zajęć kulinarnych organizujemy przyjęcia okolicznościowe – uczymy się przy tym estetycznego nakrywania stołu i dekoracji potraw.

 

Pracownia plastyczno – rękodzielnicza

Podstawowym celem jej działania jest dostarczenie wiedzy, inspirowanie zainteresowań i pasji twórczych, stymulowanie rozwoju kulturalnego beneficjentów. Obejmuje stosowanie różnych form plastycznych i rękodzieła artystycznego jako technik terapii zajęciowej. Spełnia dwojaką funkcję – z jednej strony jest polem do kreatywnych poszukiwań i ekspresji emocji (a więc stanowi silny walor terapeutyczny) – z drugiej zaś miejscem gdzie powstają prace identyfikujące talenty uczestników, budujące  poczucie ich sprawczości, stwarzające możliwości pokonywania własnych ograniczeń w procesie wspólnego tworzenia.

Na zajęciach plastycznych wykonujemy prace twórcze oraz rękodzielnicze.  Pracujemy w różnych technikach: rysunek, techniki malarskie, tkanina artystyczna, dekupage, masa papierowa, cekinowe ozdoby, kartki artystyczne, robótki na drutach oraz różnego typu techniki mieszane. Każdy uczestnik może wybrać dla siebie interesującą go technikę. Powstałe prace ozdabiają nasz Ośrodek, są również prezentowane na kiermaszach i wystawach.

 

Pracownia komputerowa

Spełnia zadanie  przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników Domu. W ramach tej formy wsparcia beneficjenci mają okazję zdobywać wiedzę i umiejętności typu: obsługa systemu Windows, lokalizowanie, nazwanie i opisanie poszczególnych elementów, korzystanie z systemu menu rozwijanych,  poszczególnych aplikacji, z programów do przeglądania i wyszukiwania folderów czy plików, obsługi edytora tekstu, zapisywania dokumentów, drukowania, skanowania. Zajęcia uwzględnią też problematykę bezpiecznego poruszania się w sieci. Zakres kompetencji praktycznych obejmuje obsługę urządzeń typu: komputer, drukarka, skaner, telefon, niszczarka do dokumentów biurowych. Przewiduje segregowanie i porządkowanie dokumentów, opanowywanie procedur związanych z ich obiegiem, wykonywanie zadań urzędowych.

W trakcie zajęć komputerowych uczymy się podstaw obsługi sprzętu komputerowego. Przygotowujemy cotygodniowe biuletyny oraz prezentacje multimedialne.

Skip to content