Ośrodek

Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB od 2012 roku jest elementem systemu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Celem działalności Ośrodka jest zwiększenie samodzielności i zaradności beneficjentów Domu oraz integracja z środowiskiem lokalnym.

Placówka typu A skierowana jest do 30 osób doświadczających choroby psychicznej, typu B – dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadania z zakresu terapii zajęciowej, treningów funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami, psychoterapii, diagnozy i poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, wsparcia socjalnego, aktywizacji społeczno – kulturalnej – realizuje młody, kreatywny i profesjonalny zespół.

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce gdzie każdy możesz rozwinąć swoje zainteresowania i pasje oraz poznać siebie i swoje możliwości.

Skip to content