DAROWIZNY

Darowizny przekazane Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi umożliwiają pomoc dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, w kryzysie.

Darowizny na cele statutowe:
77 1240 6074 1111 0010 3072 2313

Przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to:

1. powód do satysfakcji – zmniejszasz ubóstwo i wykluczenie społeczne
2. poczucie iż jesteś dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwość
3. pewność, że przekazane środki i dobra zostaną adekwatnie i prawidłowo zagospodarowane

Darowizny Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Przedmiotem darowizny mogą pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome, a także prawa.

Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana na konto Stowarzyszenia. W przypadku nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych umową darowizny.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od postawy opodatkowania do 6%. Spółki prawa handlowego mogą odliczyć darowizny do 10% uzyskanego dochodu.

1% dla Stowarzyszenia nie jest darowizną, jest prawem do skierowania 1% należnego podatku na wybraną OPP.

Skieruj 1% na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, wykluczone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 27-27a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c

Skip to content