Aktywność w środowisku

Jednokrotnie w tygodniu odbywają się spotkania z kulturą bądź wyjścia do instytucji kulturalno – oświatowych. Wybieramy się wówczas do takich miejsc jak kina, galerie, wystawy naukowe, muzea bądź centra rozrywki. Udajemy się na spacery rekreacyjno – edukacyjne odwiedzając pobliskie parki zieleni, w tym m.in. Ogrody Botaniczne. Uczestniczymy w twórczych warsztatach plastyczno – rękodzielniczych bądź organizujemy plenerowe spotkania integracyjne. Ponadto uczymy się przemieszczania w przestrzeni miejskiej pieszo oraz środkami komunikacji, w tym np. w oparciu o mapę bądź wprowadzając elementy gier miejskich. Miejsce, repertuar czy też zakres tematyczny dobieramy do potrzeb i możliwości psychoruchowych naszych beneficjentów, starając się by były również zgodne z ich zainteresowaniami.

Skip to content