Treningi

Trening budżetowy – pozwala nam podtrzymywać i rozwijać takie umiejętności jak: rozpoznawanie i różnicowanie wartości nominalnej pieniądza oraz gospodarowanie drobnymi kwotami, zwiększając samodzielność i zaradność w sytuacjach dnia codziennego.  Wspólnie tworzymy plansze edukacyjne, m.in.: w zakresie przychodów i wydatków gospodarstwa domowego oraz podejmowania decyzji ekonomicznych. Uczymy się opracowywać plany oszczędnościowe z uwzględnianiem postaw proekologicznych, w tym rozwiązań ograniczających zużycie zasobów wody i energii elektrycznej. Uczymy się tworzyć menu a na jego podstawie opracowywać listę potrzebnych artykułów. Nabyte umiejętności wykorzystujemy m.in. realizując zakupy w pobliskich marketach spożywczych.

 

Trening kompensacyjno – korekcyjny – to ćwiczenie zaburzonych funkcji poznawczych, analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy edukacyjnych tj. klocki o różnej fakturze i wielkości, układanki drewniane i puzzle wielkogabarytowe, nawlekanki, gry edukacyjne, nakładanki. Zadania dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika, tak, by zapewnić komfort i efektywność pracy.

 

Trening porządkowy – w jego trakcie uczymy się prawidłowo zamiatać podłogę  odkurzać, wycierać kurze, myć okna, segregować i wynosić śmieci, dbania o zieleń w Domu i w jego obrębie.  Poznajemy środki czystości i ich zastosowanie. Naszym zadaniem jest utrzymanie ładu i porządku w Ośrodku. Zdobyte umiejętności trenujemy również we własnych domach, wyręczając rodziców w wielu czynnościach.

 

 

 

Trening samoobsługi – swoim programem obejmuje grupę 9 beneficjentów, którzy rotacyjnie uczestniczą w zajęciach mających na celu przyswojenie i utrwalenie czynności pozwalających na poszerzenie zakresu samodzielności. W zależności od poziomu sprawności poszczególnych uczestników trening uwzględnia: naukę samodzielnego ubierania się, posługiwania się sztućcami, sprzątania po sobie – odkładania sprzętów gospodarstwa domowego i pomocy dydaktycznych we właściwe miejsce,  poprawne korzystanie z urządzeń sanitarnych, i pozostawianie ich w należytej czystości, utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych takich jak mycie rąk po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, a także mycie zębów i twarzy.

 

Trening komunikacji alternatywnej – pozwala na poszerzenie wiedzy w zakresie różnych systemów komunikacji niewerbalnej oraz nabycie praktycznych zdolności porozumiewania się z osobami, które nie mają umiejętności mowy. Poznajemy informacje o takich systemach komunikacji alternatywnej i wspomagającej jak m.in.: system PCS, Piktogramy, Bliss, alfabet Braille’a oraz Makaton.  Aktywnie uczymy się kolejnych znaków języka migowego, co umożliwia nam bezpośredni kontakt z niesłyszącymi członkami naszej społeczności. Ponadto wspomaga rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz sprawności manualnej.

 

 

Skip to content