Zajęcia terapeutyczne

Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i in.). Na naszych zajęciach śpiewamy, tańczymy, poznajemy nowe utwory, gramy na przeróżnych instrumentach oraz tworzymy muzykę, która pomaga beneficjentom w inny sposób niż zwykle wypowiedzieć się, odreagować, sprzyja rozwoju ich spostrzegawczości i koncentracji. Ćwiczenia muzyczne, rytmiczne oraz głosowe wzmacniają aparat mowy i umiejętności komunikacyjne, uruchamiają mięśnie, zapobiegając skutkom ich bezczynności, wspierają wielokierunkowy rozwój osobowy oraz budowanie poczucia własnej wartości. Cały świat jest muzyką, a my go współtworzymy i bardzo lubimy czuć się jego aktywną częścią.

 

Rehabilitacja – jest ukierunkowana na poprawę sprawności psychoruchowej beneficjentów. Pod okiem instruktora wykonywane są różnorodne ćwiczenia ruchowe, dostosowane do możliwości fizycznych i psychicznych uczestników. Są to zarówno ćwiczenia rozciągające, wzmacniające poszczególne partie mięśniowe, ćwiczenia równoważne poprawiające koordynację nerwowo – mięśniową, jaki i ćwiczenia ogólnokondycyjne, nastawione na zwiększenie kondycji i świadomości własnego ciała. Podczas indywidualnej sesji rehabilitacyjnej stosowane są elementy innowacyjnej metody Bowena, która odblokowuje ogólnoustrojowe procesy naprawcze, przywracając organizm jako całość do równowagi. Ponadto, każdego dnia odbywa się gimnastyka poranna, kształtująca dyscyplinę i nawyk podejmowania aktywności ruchowej.

 

Sesja społeczności – to tradycyjna forma rozpoczęcia tygodnia pracy. Każda osoba obecna w placówce (uczestnik, terapeuta, wolontariusz czy gość) ma możliwość poruszenia ważnych dla niej tematów, zaproponowania aktywności dla grupy oraz podzielenia się trudnościami i radościami z minionego weekendu. W trakcie spotkania cała społeczność ŚDS omawia karty oceny poszczególnych beneficjentów, wspierając ich w kolejnych etapach pracy nad poprawą zachowania.

 

 

Hortiterapia z elementami ekologii – hortiterapia czyli terapia ogrodem, to od kilku lat stały element programu Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie zajęć uczestnicy obcują z przyrodą zarówno w przyośrodkowym ogrodzie jak również podczas wyjść do pobliskich lasów, parków oraz ogrodów botanicznych. Dzięki prowadzonym różnorodnym formom pacy Beneficjenci rozszerzają zakres swoich zainteresowań, rozwijają poczucie sprawczości, ćwiczą koncentrację uwagi. Uczestnicy odpowiedzialnie wykonują powierzane zadania takie jak: kopanie, siew nasion, odchwaszczanie oraz zbiory plonów. Kiedy pogoda nie sprzyja pracom na powietrzu, Uczestnicy biorą udział w tematycznych konkursach, quizach, rozwiązują krzyżówki oraz układają puzzle, przybliżające wiedzę o ogrodzie. Ważnym elementem zdobywanej wiedzy jest wdrażanie i utrwalanie podstawowych zasad segregowania śmieci, przyczyn zatruwania powietrza, wody i ziemi oraz sposoby walki z zanieczyszczeniami.

 

Terapia Tańcem i Ruchem – uzupełnia ofertę zajęć ruchowych, zapewniając beneficjentom stały i systematyczny dostęp do  ćwiczeń usprawniających. Bogactwo form i technik pracy, szeroki wybór akcesoriów gimnastyczno – tanecznych pozwala na dobór właściwych aktywności, odpowiadających na potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi. Poznajemy takie formy ruchu jak m.in.: ćwiczenia rozciągające i ogólnousprawniające, taniec, odtwarzanie prostych układów choreograficznych, zabawy ruchowo – taneczne z elementami choreoterapii. Ponadto takie aktywności plenerowe jak spacery, zadania ruchowe na siłowni plenerowej, gra w Serso i Boule, pokonywanie torów przeszkód oraz gry rzutne, np. do kosza. Podczas zajęć ćwiczymy zmysł równowagi, lateralizację, koncentrację uwagi, koordynację i świadomość ciała a także integrację półkul mózgowych. Poprzez udział w zabawach, grach sportowych czy tanecznych poprawiamy wydolności organizmu, pracujemy nad precyzją i rytmicznością ruchu a także kształtujemy zasady współdziałania.

 

Zajęcia psychoedukacyjne – Warsztaty psychoedukacyjne mają na celu dostarczenie beneficjentom podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka i jego relacji interpersonalnych oraz kształtowanie umiejętności obejmujących radzenie sobie w różnych rolach i sytuacjach życiowych. Celem warsztatów psychoedukacyjnych jest również utrzymanie umiejętności poprawnego pisania, liczenia i czytania. Obok korzystania z bieżących doświadczeń członków grupy w trakcie zajęć korzystamy ze specjalnie  przygotowywanych kart pracy, materiałów audiowizualnych, elementów wykładów i dyskusji.

 

 

 

Zajęcia sensoplastyczne – to nowe, autorskie zajęcia, podczas których Uczestnicy pracują manualnie, wykorzystując różnego rodzaju materiały jadalne (mąka, kasza, fasola, groch) i przedmioty codziennego użytku (łyżki,miski, szczypce, sitka). Dzięki specjalnie dobranym substancjom w trakcie wykonywania działania pobudzane są wszystkie zmysły tj. dotyk, smak, węch, słuch, wzrok, równowaga oraz czucie głębokie.

 

 

 

 

 

Zajęcia geograficzno – komunikacyjne –  mają na celu podtrzymywanie i rozwijanie wiedzy o otaczającym nas świecie oraz umiejętności poruszania się po nim. Poznajemy otaczającą nas rzeczywistość, przestrzeń miejską i środowisko lokalne, w którym mieszkamy oraz zasady bezpiecznego przemieszczania się w nim, zarówno pieszo jak i środkami transportu publicznego. Zajęcia realizowane są za pomocą różnych form pracy, takich jak: wykłady, quizy, zagadki, edukacyjne pokazy filmowe czy scenki tematyczne. Szczególnie istotną formą pracy są treningi przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej oraz takie metody aktywizujące jak np. scenki tematyczne. Ich celem jest odegranie konkretnych, zaplanowanych sytuacji, co pozwala uczestnikom zajęć zrozumieć kontekst zagadnienia oraz utrwalić pożądane formy zachowania.

 

 

Skip to content